bohoslužba nemocných

Od roku 2017 sloužíme pravidelně bohoslužbu věnovanou nemocným (nyní v Mirovicích, Sokolově, Českých Budějovicích a Písku). Od té doby prošly seznamem nemocných stovky jmen, a tak se konkrétní příběhy lidí, vzdálených i tisíce kilometrů od nás, staly tak trochu i našimi příběhy. 

V nemoci jsme zbaveni toho, na čem si někdy tak nezdravě zakládáme. Nejde o to, zda jsme husité, katolíci, evangelíci, lidé hledající, nebo vyznáváme jiné náboženství. Všichni toužíme po jediném, a to po uzdravení a přijetí ran, které jsme si způsobili sami, nebo nám je zasadil život. Skrze nemoc k nám proudí nejen strach a úzkost, ale také naděje a světlo Boží lásky. 

Můžete poslat či přinést přímluvu za sebe i své blízké. Postačí křestní jméno a text konkrétní prosby. Po dobu tří týdnů tato jména čteme při bohoslužbách nemocných. Přímluvu pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře:

Ježíši, smiluj se a dotkni se mých ran. Prosím nejen za sebe, ale i za všechny ostatní, kteří jsou sužováni bolestí a strachem. Daruj mi svůj pokoj a mír. Do tvé náruče odevzdávám své tělo i duši, protože v tebe věřím.