úvahy

Jedna ze sester, za kterou se modlíme při bohoslužbách nemocných, nám poskytla krásné svědectví o uzdravujícím setkání s Kristem. Jeho součástí je také modlitba za nemocné, která jí byla vnuknuta. Svědectví jsme obdrželi ve sváteční den 8. května. Skromná sestra si přeje zůstat v anonymitě.

Pak se Ježíš malomocného dotkne. Není příjemné dotýkat se malomocného, člověk si ušpiní ruce. Ježíš netrpí strachem z kontaktu, dotýká se i mne. Dotýká se mne právě tam, kde jsem nečistý a nevzhledný, kde je ve mně všechno vzedmuté,kde bují má "nemoc".

Modlitba není terapeutickým prostředkem, který může mnich ovládat jako nějakou techniku. Modlitba uzdravuje, protože nás spojuje s Bohem. Bůh je ten pravý lékař, který hojí všechny rány. V modlitbě se odevzdáváme s našimi ranami Bohu, abychom se u něho, který byl sám na kříži zraněn, jako u lékaře uzdravili. V modlitbě se setkáváme s Boží...