Modlitba za uzdravení světa

20.03.2020

Bože, v němž se rodí a navždy trvá Život světa,
který naplňuješ duše lidí, andělů a všeho stvoření
touhou po lásce, bezpečí a štěstí.
Ty toužíš po našem návratu
k jednoduchosti a prostotě,
učíš nás úctě k životu druhých lidí
i úctě k životu vlastnímu.
Pohlédni na nás, dotkni se našich ran.
Uzdravuj choré lesy, potoky i louky.
Ochraňuj slabé, bezbranné, vyčerpané.
Naplňuj soucitem lékaře a zdravotní sestry.
Vlévej sílu a odvahu do těch z nás,
kteří nemohou setrvat doma,
protože slouží nám ostatním.
Politikům dej schopnost správně
rozhodovat a vůli spolupracovat.
Šíleným vůdcům dopřej odpočinek,
ať objeví krásu mlčení.
Svým něžným dotykem probouzíš v člověku
odpuštění a uzdravuješ zlomené,
vytržené a ztracené,
daruj nám proto moudrost přijmout
nemoc jako šanci.
Nebe i Země jsou naším domovem,
božským Tajemstvím v němž vládne
přátelství a naděje.
Nepovolal jsi nás ke spotřebnímu
bezohlednému užívání,
ale k tomu, abychom jemnou a trpělivou prací
se dotýkali života kolem nás k naší radosti,
jež je Tvou Slávou.
Slyšíme Tvé volání po obnově.
Máme se všichni stát tvůrci pokoje,
dnes nastává čas přiložit ruce k tomuto dílu.
Až odložíme roušky a rukavice,
až budeme moci navštívit naše blízké,
dej, ať neváháme a obejmeme každého z nich.
V čase nákazy Ti děkujeme i za tuto zkoušku,
do které nás Tvoje Milosrdenství uvedlo.
Ano, je těžká a mnozí z nás
ještě mnohokrát klopýtnou a upadnou,
dej ale, ať právě na svých kolenou
pochopíme a prožijeme,
že ty jsi přišel pro všechny nemocné a slabé,
abys jim zjevil světlo naděje
a v ní i radost ze života, kříži navzdory.
Prosíme o požehnání do dnešního dne.
Hodně síly a naděje, těm,
kteří ji nejvíce potřebují.
Skrze Krista, Našeho Pána, Amen.
>>> >>> >>>
Společenství Těla a Krve Páně
pro potřebu věřících