Modlitba za nemocné

16.10.2019

Nebeský Otče, tys poslal světu svého Syna, abychom byli uzdraveni jeho ranami. Shlédni na všechny trpící na těle i na duchu a dopřej jim odpočinutí od bolestí a smutku. Prosíme o to ve jménu Krista, našeho bratra a Pána, který s tebou a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.