Dotknout se

03.11.2018

Pak se Ježíš malomocného dotkne. Není příjemné dotýkat se malomocného, člověk si ušpiní ruce. Ježíš netrpí strachem z kontaktu, dotýká se i mne. Dotýká se mne právě tam, kde jsem nečistý a nevzhledný, kde je ve mně všechno vzedmuté,kde bují má "nemoc".Dotýká se mne přesně na těch místech, která bych nejraději zakryl - před sebou, před druhými, před Bohem - protože mi jsou nepříjemná a sám se na ně nemohu podívat. V modlitbě dovolím Ježíšově uzdravující ruce, aby se mne dotkla a já jsem byl očištěn, abych sám k sobě vyslovil své ano, abych se dotkl svých bolavých míst. Tak láskyplně, jako Ježíš, a políbil je právě tak jako on. Ježíš vloží svou ruku na moji ránu a řekne: "Chci, buď čist." Tímto slovem do mne vtéká celá síla Ježíšovy lásky.


Anselm Grün, Exercicie pro všední den