bohoslužba nemocných
Jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí.


Naším posláním je modlit se za všechny nemocné bez ohledu na to, jestli formálně patří k nějaké církvi či náboženství. Pokud si to přejete, můžete poslat či přinést přímluvu za sebe i své blízké. Postačí křestní jméno a text konkrétní prosby. Více informací zde.