Bohoslužba nemocných
Jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí.

JSME TU S VÁMI I V ČASE KRIZE!

Jsme společenství věřících, kteří se modlí za uzdravení, smíření, úlevu od bolesti, sílu a odpuštění, nejen pro nemocné a umírající, ale i doprovázející a zdravotníky. Přímluvy za své blízké, přátele, či za sebe sama, nám posílejte na e-mail: primluvy@bohosluzbanemocnych.cz